Key2Drive!

Noa Hendriks

Na het lessen bij key2drive! heb ik de eerste keer mijn rijexamen gehaald. Dit was zonder de goede lessen van Marie-Louise niet gelukt. De lessen waren altijd heel fijn, duidelijk en gezellig. Ze had goed in de gaten waar mijn leerpunten lagen en daar gingen we dan ook mee aan de slag. Voor alle nieuwe onderdelen kreeg ik een theorieblad, waardoor ik duidelijk op papier had staan hoe alles op de weg in zijn werk gaat. Niet alleen was dit fijn ter voorbereiding op de les, maar ook als herhaling. Kortom is Marie-Louise een top rijinstructrice! Bedankt voor alle leuke en leerzame lessen!

« »

Op 15 februari 2022 heeft het Kabinet versoepelingen aangekondigd en kan de samenleving per 25 februari aanstaande weer grotendeels open.

Per die datum is de 1,5 meter afstand niet langer een verplichting en is het dragen van mondkapjes alleen nog verplicht in het Openbaar Vervoer en op luchthavens.

Bij een positieve coronatest moet 5 dagen binnen worden gebleven en mag de thuisquarantaine pas worden opgeheven na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Het coronavirus is niet weg en nog steeds worden mensen ziek. Daarom blijft het advies van de Overheid: was vaak handen – hoest/niest in de elleboog – schud geen handen – blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD etc.

Dit overwegende en gezien de regels die het CBR voorlopig nog hanteert, heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – vooralsnog NIET aan te passen.

Concreet betekent dit:

  • Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.
  • Net als in het Openbaar Vervoer en bij de examens van het CBR, zal tijdens de les een mondkapje door zowel de leerling als de instructeur worden gedragen.
  • Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.
  • Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:

  • 1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • 2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
  • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
  • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
  • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuiskomt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!