Key2Drive!

Gratis intake

Vraag hier de gratis intake aan

Tijdens de gratis intake, die circa 60 minuten duurt, wordt aan de hand van je vaardigheden, leertempo en verkeerskennis, een inschatting gemaakt van het aantal lessen waaruit jouw Rijopleiding of bijscholingstraject gaat bestaan.

Wil je meer informatie over de gratis intake of de mogelijkheden weten die Key2Drive! kan bieden voor de rijopleiding of voor jouw rijvaardigheid en de daarbij behorende trainingen?

Gratis intake

Neem contact met ons op. Het team van Key2Drive! helpt je graag verder. Wanneer je het contactformulier invult, nemen wij vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook direct bereiken via  040-2953838.

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om - onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden - via de app - de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

klik hier voor meer informatie