Key2Drive!

Rijvaardigheidstraining

Rijvaardigheidstraining

Het gebruik van de auto vergroot
uw onafhankelijkheid en mobiliteit!

Check uw rijvaardigheid en fris uw verkeerskennis op!

U bent in het bezit van een rijbewijs…… maar er zijn belemmeringen om veilig de weg op te gaan. Misschien noemt u dit wel “rijangst”.

 • Heeft u schrik op de autosnelweg?
 • Durft u niet in de drukte van de stad te rijden?
 • Voelt u zich onzeker achter het stuur?
 • Heeft u lange tijd niet gereden?
 • Misschien bent u erop geattendeerd dat uw kijkgedrag is verminderd of dat uw kennis van de verkeersregels achteruit is gegaan?

Dan kan een rijvaardigheidstraining uitkomst bieden!
Wij helpen u graag om het vertrouwen in uzelf te herstellen. Dankzij onze instructeurs kunt u weer veilig de weg op.

Vol zelfvertrouwen

Na een oefenroute bespreken we samen uw rijvaardigheid, de aandachtspunten en uw behoefte aan bijscholing.

Daarop passen we de cursus aan, zodat u na de training met zelfvertrouwen en plezier weer veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Immers, het gebruik van de auto vergroot uw onafhankelijkheid en mobiliteit!

De oefenrit kan desgewenst in uw eigen auto worden afgelegd en dat is wel zo vertrouwd.

Rijvaardigheidstraining Key2drive

Rijtest afleggen bij CBR?

Wij hebben de expertise in huis om u hier optimaal op voor te bereiden. Desgewenst kunnen wij uw vragen beantwoorden en u adviseren.

Op 15 februari 2022 heeft het Kabinet versoepelingen aangekondigd waardoor de samenleving per 25 februari 2022 weer grotendeels open kon.

Het coronavirus is niet weg en nog steeds worden mensen ziek. Daarom blijft het advies van de Overheid: was vaak handen – hoest/niest in de elleboog – schud geen handen – blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD etc.

Bij een positieve coronatest moet 5 dagen binnen worden gebleven en mag de thuisquarantaine pas worden opgeheven na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – vooralsnog NIET aan te passen.

Concreet betekent dit:

 • Tijdens de les zal door zowel de leerling als de instructeur een mondkapje worden gedragen.
 • Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.
 • Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
 • 1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 • 2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
 • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
 • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuiskomt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!