Key2Drive!

Theorie

Hoe eerder je je theorie haalt,
hoe vlotter jouw praktijkopleiding verloopt!

Theorieles

Theoriekennis is de basis

Met de juiste kennis van de verkeersregels en tekens schat je complexe situaties goed in.

Je kunt de betekenis van verkeersborden dromen. Je weet wanneer je voorrang hebt of moet geven. En je kent de veiligheidseisen van de auto, de bestuurder en de inzittenden op je duimpje.

Alleen met een theoriecertificaat op zak, kan je een TTT en/of rijexamen doen.
Het theoriecertificaat blijft 18 maanden geldig.

Theorie online

Jezelf voorbereiden op het theorie-examen is leuk én leerzaam met de Theorie Box van Smit Rijschoolservice.
De box bevat een theorieboek met alle leerstof en is voorzien van veel 3D-afbeeldingen alsmede een online productcode voor:

  • 37 hoofdstuktoetsen
  • 4 oefenexamens
  • 4 CBR oefenexamens
  • Voorrangssituaties (in de vorm van de sleepvragen in het CBR examen)

Met de inlogcode heb je 4 maanden de tijd om de theorie te oefenen en de leerstofhoofdstukken afzonderlijk te toetsen.

Wij bieden de mogelijkheid privé theorieles te volgen voor de gehele stof, maar ook een enkele les voor specifieke onderdelen en/of examentraining met nabespreking.

Note:
Pas op voor willekeurig op internet gevonden theorieopleidingen en proefexamens. Deze sluiten vaak niet aan op de actuele verkeersregels en -tekens en zeker niet op het huidige examen.

theorie

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om - onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden - via de app - de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

klik hier voor meer informatie