Key2Drive!

Theorie

Hoe eerder je je theorie haalt,
hoe vlotter jouw praktijkopleiding verloopt!

Theorieles

Theoriekennis is de basis

Met de juiste kennis van de verkeersregels en tekens schat je complexe situaties goed in.

Je kunt de betekenis van verkeersborden dromen. Je weet wanneer je voorrang hebt of moet geven. En je kent de veiligheidseisen van de auto, de bestuurder en de inzittenden op je duimpje.

Alleen met een theoriecertificaat op zak, kan je een TTT en/of rijexamen doen.
Het theoriecertificaat blijft 18 maanden geldig.

Theorie online

Jezelf voorbereiden op het theorie-examen is leuk én leerzaam met de Theorie Box van Smit Rijschoolservice.
De box bevat een theorieboek met alle leerstof en is voorzien van veel 3D-afbeeldingen alsmede een online productcode voor:

 • 37 hoofdstuktoetsen
 • 4 oefenexamens
 • 4 CBR oefenexamens
 • Voorrangssituaties (in de vorm van de sleepvragen in het CBR examen)

Met de inlogcode heb je 4 maanden de tijd om de theorie te oefenen en de leerstofhoofdstukken afzonderlijk te toetsen.

Wij bieden de mogelijkheid privé theorieles te volgen voor de gehele stof, maar ook een enkele les voor specifieke onderdelen en/of examentraining met nabespreking.

Note:
Pas op voor willekeurig op internet gevonden theorieopleidingen en proefexamens. Deze sluiten vaak niet aan op de actuele verkeersregels en -tekens en zeker niet op het huidige examen.

theorie

Op 15 februari 2022 heeft het Kabinet versoepelingen aangekondigd waardoor de samenleving per 25 februari 2022 weer grotendeels open kon.

Het coronavirus is niet weg en nog steeds worden mensen ziek. Daarom blijft het advies van de Overheid: was vaak handen – hoest/niest in de elleboog – schud geen handen – blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD etc.

Bij een positieve coronatest moet 5 dagen binnen worden gebleven en mag de thuisquarantaine pas worden opgeheven na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – vooralsnog NIET aan te passen.

Concreet betekent dit:

 • Tijdens de les zal door zowel de leerling als de instructeur een mondkapje worden gedragen.
 • Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.
 • Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
 • 1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 • 2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
 • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
 • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuiskomt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!