Key2Drive!

L. Hurkx

Ik heb met een goed gevoel mijn rijlessen afgerond bij Marie Louise, Key2Drive. Marie Louise was een hele fijne rijinstructrice, ze weet wat het CBR verwacht en ze geeft duidelijk aan wat je hiervoor nog moet verbeteren, ze past haar lessen dan ook heel goed aan op jouw manier van leren. Naast de lessen waren de theoriebladen die ik van haar kreeg erg nuttig, op deze manier kon ik thuis nog even alles doornemen en blijven oefenen.

Tijdens mijn tijd met Marie Louise heb ik 2 keer een corona-stop gehad, niet handig. Ik merkte erg goed dat ik na een tijdje weer terug was gezakt. Naast het effect van corona was ik zelf ook aan het tobben met mijn gezondheid. Marie Louise had hier begrip voor, ze was geduldig, kalm, en liet me ondanks alles erg comfortabel voelen. Ik voelde me zeer prettig bij haar.

Mijn persoonlijkheid scheen behoorlijk door in mijn rijstijl, als voorbeeld mijn keuze stress. Ik twijfelde vaak heel veel wat ik moest doen en zocht altijd bevestiging. Marie Louise heeft mij hiermee fantastisch goed geholpen in de auto maar stiekem ook op persoonlijk vlak.

Marie Louise, hartelijk dank voor jouw leerzame lessen. Ik zal je altijd herinneren en zal zeker terugdenken aan onze leuke lessen!

« »

Op 15 februari 2022 heeft het Kabinet versoepelingen aangekondigd waardoor de samenleving per 25 februari 2022 weer grotendeels open kon.

Het coronavirus is niet weg en nog steeds worden mensen ziek. Daarom blijft het advies van de Overheid: was vaak handen – hoest/niest in de elleboog – schud geen handen – blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD etc.

Bij een positieve coronatest moet 5 dagen binnen worden gebleven en mag de thuisquarantaine pas worden opgeheven na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – vooralsnog NIET aan te passen.

Concreet betekent dit:

  • Tijdens de les zal door zowel de leerling als de instructeur een mondkapje worden gedragen.
  • Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.
  • Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
  • 1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • 2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
  • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
  • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
  • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuiskomt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!