Key2Drive!

CBR-tarieven voor particuliere examens per 1 januari 2024

Deze tarieven stijgen met 8,5 procent en daarmee is deze in lijn met de gemiddelde stijging van de consumentenprijsindex in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023.
Voor de particuliere theorie-examens geldt in 2024 een toeslag van €3,50 om de opgelopen kosten voor fraudebeheersing te compenseren; de totale kosten komen daarmee op € 48,00 (was € 41,00).
De kosten voor de verplichte gezondheidsverklaring medische beoordeling komen hiermee op € 44,50 (huidig tarief €41,00).

Concreet betekent dit dat de kosten van het CBR voor een Praktijkexamen of Tussentijdse Toets voor de personenauto (B) van € 127,50 in 2023 naar €136,50 gaan. Dit zijn kosten die de rijschool moet betalen aan het CBR.
Voor de examenkandidaat komen daar de kosten van de rijschool nog bij.

«

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een grote impact gehad op Nederland. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona en ook de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting zijn per maart 2023 komen te vervallen.

Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona (want het virus is er nog steeds), te voorkomen. Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

  1. Blijf thuis als u ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die (ernstig) ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – per mei 2023 als volgt aan te passen:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:

1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.

Volgt het antwoord “ja” of een van de vragen, dan wordt in overleg besloten of de les doorgang vindt met het dragen van mondkapje of dat de les wordt geannuleerd. In dat laatste geval wordt de les niet in rekening gebracht.

Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en kan in overleg worden besloten of de les doorgaat met het dragen van een mondkapje of niet.

VEILIGHEID BLIJFT VOOROP STAAN BIJ KEY2DRIVE!