Key2Drive!

Coronamaatregelen na 25 september

Vanaf zaterdag 25 september 2021 versoepelt het kabinet de coronamaatregelen en vervalt de anderhalve meter maatregel. Daarmee kan het CBR gaan opbouwen richting een normale dienstverlening.

Dit betekent dat vanaf 25 september meer kandidaten voor het theorie-examen tegelijk in een ruimte hun examen mogen doen. Kandidaten en bezoekers hoeven ook geen mondkapje meer te dragen in de examenlocaties. Vanaf maandag 4 oktober 2021 mogen instructeurs weer meerijden met de tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

Tegelijk met de versoepelingen blijft ieders gezondheid het meest belangrijk en wil het CBR ervoor zorgen dat de dienstverlening niet verstoord wordt door een corona-uitbraak op haar locaties. Daarom versoepelt het CBR voorzichtig en breidt de dienstverlening stap voor stap uit. De examens en toetsen in de auto blijven we afnemen met een mondkapje. En het ontvangen van meer theoriekandidaten bouwen we ook stapsgewijs op. De locaties zijn alleen toegankelijk voor kandidaten en niet voor begeleiders zodat het er niet te druk wordt.

Zodra het CBR nieuwe versoepelingen doorvoert maken wij daar melding van.

Ondanks de versoepelingen per 25 september aanstaande, blijven de coronamaatregelen bij Key2Drive! ook na die datum ongewijzigd van kracht.

« »

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een grote impact gehad op Nederland. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona en ook de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting zijn per maart 2023 komen te vervallen.

Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona (want het virus is er nog steeds), te voorkomen. Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

  1. Blijf thuis als u ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die (ernstig) ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – per mei 2023 als volgt aan te passen:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:

1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.

Volgt het antwoord “ja” of een van de vragen, dan wordt in overleg besloten of de les doorgang vindt met het dragen van mondkapje of dat de les wordt geannuleerd. In dat laatste geval wordt de les niet in rekening gebracht.

Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en kan in overleg worden besloten of de les doorgaat met het dragen van een mondkapje of niet.

VEILIGHEID BLIJFT VOOROP STAAN BIJ KEY2DRIVE!