Key2Drive!

Lockdown (15 december – 19 januari)

In lijn met het Kabinetsbesluit tot een lockdown van 15 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021 heeft Key2Drive! alle lesactiviteiten en intake afspraken in deze periode geannuleerd en de betrokkene hierover persoonlijk geïnformeerd. Zodra de Overheid groen licht geeft om de lessen te hervatten, worden individueel in overleg de lessen weer ingepland.

Verder heeft het Kabinetsbesluit ook tot gevolg dat alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 niet doorgaan bij het CBR. Dit betekent dat zo’n 19.000 examens/toetsen/testen zijn uitgesteld. Deze uitgestelde examens krijgen voorrang bij het opnieuw inplannen van de examens en/of toetsen, na 19 januari 2021.

« »

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om - onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden - via de app - de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

klik hier voor meer informatie