Key2Drive!

Rijscholen vanaf 3 maart weer open

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om – onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

  • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
  • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
  • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
  • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Sinds 22 februari is het alweer mogelijk om praktijkexamens te doen voor bromfiets, brommobiel en motor voertuigbeheersing. Over wanneer de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

Als eerste komen de kandidaten aan de beurt van wie het praktijkexamen, de toets of de rijtest niet kon doorgaan tijdens deze lockdown. Hiervoor houdt het CBR tot en met mei plekken vrij. Alles kan zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. We kunnen ons voorstellen dat je meteen na de lockdown nog niet voldoende bent voorbereid. Daarom bieden we kandidaten met een reservering in de periode van 3 maart tot en met 2 april ook voorrang als ze hun examen, toets of rijtest willen uitstellen. Hierover kunnen ze contact opnemen met hun opleider.

De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.
Plekken voor nieuwe praktijkexamens (auto/motor/bromfiets/auto met aanhangwagen), toetsen en rijtesten kunnen worden gereserveerd voor de periode vanaf juni.

Nog niet alle CBR-examens weer van start

RTL-nieuws kondigde op 21 februari aan dat het CBR komende week alle examens weer hervat. Dat is helaas niet waar!!!

Door de coronamaatregelen kunnen de meeste examens en toetsen niet doorgaan.

Wel gaan deze week de praktijkexamens bromfiets en motorexamens voertuigbeheersing van start.

Corona inhaalslag rijexamens: extra maatregelen nodig

Als gevolg van de twee lockdowns moeten kandidaten voor het rijbewijs rekening houden met sterk oplopende reserveringstermijnen.

In de eerste lockdown in voorjaar 2020 gingen al ruim 300.000 examens, toetsen of rijtesten niet door. Al deze kandidaten konden voor de zomer alsnog examen doen. Ook werden er 120.000 extra examens afgenomen. De tweede lockdown die sinds medio december 2020 is ingesteld, betekent dat het aantal nog in te halen examens, toetsen en rijtesten oploopt tot in totaal meer dan 600.000. Naast acties die het CBR al in voorbereiding heeft om de capaciteit te vergroten (zoals extra examinatoren werven, gepensioneerde examinatoren aannemen en in de avond gaan examineren), zijn daarom extra maatregelen nodig om examenkandidaten en de rijschoolsector die al maanden in zwaar weer verkeert een realistisch handelingsperspectief te geven. Tevens valt het niet uit te sluiten dat het CBR desnoods met onconventionele maatregelen de enorme achterstand van 600.000 rijexamens te lijf zal gaan, zoals na 2x zakken langer wachten op een herexamen.

Zodra het CBR weer examens af kan nemen, kunnen eerst kandidaten van wie het examen vanwege de huidige lockdown is uitgesteld het examen inhalen. Nieuwe kandidaten die nog geen examen hadden gereserveerd moeten rekening houden met een reserveringstermijn van 20 weken of meer. Dat geldt met name voor de praktijkexamens voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen.

Dit staat in schril contrast met de situatie vóór corona, toen alle examens en toetsen bij het CBR binnen enkele weken (maximaal 4 weken voor theorie, 7 voor een praktijkexamen en 5 voor een herexamen) konden worden gereserveerd.

Lockdown uitgebreid

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 2 maart. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen. Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kunnen alle toetsen, examens en rijtesten zonder extra kosten worden ingehaald.

Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei speciaal plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt. Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig alleen worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei aanstaande.

Lockdown (15 december – 19 januari)

In lijn met het Kabinetsbesluit tot een lockdown van 15 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021 heeft Key2Drive! alle lesactiviteiten en intake afspraken in deze periode geannuleerd en de betrokkene hierover persoonlijk geïnformeerd. Zodra de Overheid groen licht geeft om de lessen te hervatten, worden individueel in overleg de lessen weer ingepland.

Verder heeft het Kabinetsbesluit ook tot gevolg dat alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 niet doorgaan bij het CBR. Dit betekent dat zo’n 19.000 examens/toetsen/testen zijn uitgesteld. Deze uitgestelde examens krijgen voorrang bij het opnieuw inplannen van de examens en/of toetsen, na 19 januari 2021.

Key2Drive vanaf 11 mei weer geopend (onder voorwaarden)

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van maandag 11 mei aanstaande weer open mogen. Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om – onder de volgende voorwaarden – weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door. Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

Inmiddels heeft het CBR gemeld dat:

  • vanaf woensdag 13 mei wordt gestart met het afnemen van theorie-examens. Dit geldt voor alle categorieën.
  • op maandag 18 mei gefaseerd wordt begonnen met het afnemen van praktijkexamens, toetsen en rijtesten.

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei door kandidaten weer te reserveren via mijn CBR. Het CBR start deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50% zodat voor 1,5 meter afstand tussen elke kandidaat kan worden gezorgd.
Als jouw theorie-examen vanwege de coronamaatregelen is geannuleerd, krijg je geen voorrang bij het opnieuw plannen van het examen. Er wordt de volgende prioritering aangehouden:

  • Beroepsexamens
  • B en AM, dan A en recreatievaart
  • Zaalexamens hebben voorrang op individueel begeleide examens.

Helaas is het nog niet mogelijk om aan te geven wat de exacte wachttijd voor een theorie-examen zal zijn.
Vanaf woensdag 13 mei kunnen de rijscholen weer praktijkexamens reserveren. Over de voorwaarden en de maatregelen die gelden tijdens de examens volgt nadere informatie.

TER INFORMATIE: LANDELIJK HEEFT HET CBR SINDS 16 MAART JL RUIM 300.000 EXAMENS, RIJTESTEN EN CURSUSSEN MOETEN ANNULEREN EN DEZE MOETEN OPNIEUW WORDEN INGEPLAND.

Check www.cbr.nl voor verdere informatie omtrent de aangepaste regels en veiligheidsmaatregelen op de examenlocaties.

Tot 20 mei 2020 geen examens

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Tevens annuleert het CBR ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan, terwijl ook de praktijkexamens voor de auto voor de rest van het jaar uit de planning worden gehaald.

Alle kandidaten kunnen deze straks zelf (theorie) of via de opleider (praktijk) opnieuw inplannen. Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kan opnieuw zelf de regie worden genomen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden. Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden zal het CBR een aantal aanvullende maatregelen treffen. De details van deze maatregelen worden nog bekend gemaakt voordat het CBR daadwerkelijk gaat opstarten. Wel is al bekend dat bij de praktijkexamens B, BE, AM, A alle uitgestelde examens voorrang krijgen bij de opstart.

Check regelmatig deze nieuwspagina om geïnformeerd te worden wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer het CBR weer start met het afnemen van examens.

Tot die tijd: take care & stay safe!

Tijdelijke maatregelen examenuitslagen en certificaten

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen. Om Nederland mobiel te houden heeft Minister van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen. Alle uitslagen van theorie-examens voor auto, bromfiets en het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor, waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven in ieder geval geldig tot 1 december 2020.

Maatregelen CBR tm 28 april 2020

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot en met tenminste 28 april 2020 alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Kandidaten en hun rijscholen die tot en met 28 april een examen of toets hebben geboekt, worden vandaag geïnformeerd. Om een run op examens en toetsen na 28 april te voorkomen, blijft het reserveren daarvan voorlopig niet mogelijk. Het CBR werkt op dit moment een plan uit voor de herstart van alle examens en toetsen zodra het kan. Alle geannuleerde examens en toetsen kunnen dan, wanneer deze al waren betaald, kosteloos worden ingehaald.

Als het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen, mag de kandidaat met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Het CBR is in overleg met alle relevante partijen om te bepalen hoe lang het theoriecertificaat geldig moet blijven door de maatregelen tegen het coronavirus.

Coronavirus: CBR annuleert theorie- & praktijkexamens

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus annuleert het CBR per direct alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

Om een run op examens na 31 maart 2020 te voorkomen, is het reserveren van examens, toetsen en rijtesten voorlopig niet mogelijk.

Houd www.cbr.nl in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens.

Kandidaten voor wie examens gereserveerd waren, zijn op de hoogte gebracht door het CBR via  via SMS en/of e-mail.

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om - onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden - via de app - de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

klik hier voor meer informatie