Key2Drive!

Tot 20 mei 2020 geen examens

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Tevens annuleert het CBR ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan, terwijl ook de praktijkexamens voor de auto voor de rest van het jaar uit de planning worden gehaald.

Alle kandidaten kunnen deze straks zelf (theorie) of via de opleider (praktijk) opnieuw inplannen. Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kan opnieuw zelf de regie worden genomen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden. Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden zal het CBR een aantal aanvullende maatregelen treffen. De details van deze maatregelen worden nog bekend gemaakt voordat het CBR daadwerkelijk gaat opstarten. Wel is al bekend dat bij de praktijkexamens B, BE, AM, A alle uitgestelde examens voorrang krijgen bij de opstart.

Check regelmatig deze nieuwspagina om geïnformeerd te worden wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer het CBR weer start met het afnemen van examens.

Tot die tijd: take care & stay safe!

« »

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een grote impact gehad op Nederland. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona en ook de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting zijn per maart 2023 komen te vervallen.

Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona (want het virus is er nog steeds), te voorkomen. Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

  1. Blijf thuis als u ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die (ernstig) ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – per mei 2023 als volgt aan te passen:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:

1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.

Volgt het antwoord “ja” of een van de vragen, dan wordt in overleg besloten of de les doorgang vindt met het dragen van mondkapje of dat de les wordt geannuleerd. In dat laatste geval wordt de les niet in rekening gebracht.

Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en kan in overleg worden besloten of de les doorgaat met het dragen van een mondkapje of niet.

VEILIGHEID BLIJFT VOOROP STAAN BIJ KEY2DRIVE!