Key2Drive!

Tot 20 mei 2020 geen examens

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Tevens annuleert het CBR ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan, terwijl ook de praktijkexamens voor de auto voor de rest van het jaar uit de planning worden gehaald.

Alle kandidaten kunnen deze straks zelf (theorie) of via de opleider (praktijk) opnieuw inplannen. Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kan opnieuw zelf de regie worden genomen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden. Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden zal het CBR een aantal aanvullende maatregelen treffen. De details van deze maatregelen worden nog bekend gemaakt voordat het CBR daadwerkelijk gaat opstarten. Wel is al bekend dat bij de praktijkexamens B, BE, AM, A alle uitgestelde examens voorrang krijgen bij de opstart.

Check regelmatig deze nieuwspagina om geïnformeerd te worden wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer het CBR weer start met het afnemen van examens.

Tot die tijd: take care & stay safe!

« »

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van maandag 11 mei aanstaande weer open mogen. Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om - onder de volgende voorwaarden - weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden - via de app - de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door. Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!