Key2Drive!

Bladeren door het theorie-examen CBR

In het nieuwe examen voor auto, motor en bromfiets, kunnen kandidaten, met ingang van 1 juli 2017, niet alleen bladeren, ze kunnen ook zelf de examentijd indelen en een gemarkeerde vraag op een later moment tijdens het examen nog eens bekijken. Er is geen antwoordtijd per vraag ingesteld. De kandidaat kan zijn examentijd dus zelf indelen en ziet boven in het scherm hoeveel tijd hij nog heeft voor het examen.

HET EXAMENONDERDEEL “GEVAARHERKENNING” IN HET THEORIE-EXAMEN VOOR DE AUTO HEEFT DEZE OPTIE NIET.

»